jade-hbv-logo


FIB-4 (Chỉ số fibrosis-4) là dấu ấn đơn giản để đánh giá mức độ xơ gan dựa trên mức AST, ALT, số lượng tiểu cầu và tuổi bệnh nhân. Ưu tiên sử dụng kỹ thuật đo độ đàn hồi gan (FibroScan) hoặc FibroTest tại những nơi có các xét nghiệm này ở mức chi phí phù hợp.


Bảng tính điểm FIB-4
Chỉ số FIB-4= (Tuổi x AST ) / (Số lượng tiểu cầu x ALT1/2)

Chỉ số FIB-4 của bệnh nhân :


Quay lại chọn

Phiên giải kết quả:

Điểm số Fib-4> 3,6 ở người lớn


Chỉ số Fib-4 > 3.6 có giá trị đặc hiệu 87% và độ nhạy 45% trong chẩn đoán xơ gan
(Xu và cộng sự. PLOS ONE 2014).